Z

ŽLUTÉ VÍNO
Slavné ,,žluté víno,, Jura vděčí za své jméno medově zlaté barvě, která je výsledkem záměrné oxidace pod vrstvou kvasinek. Výsledek je podobný jako u vyzrálého vína Sherry, ale bez dolihování

ZAVLAŽOVÁNÍ KAPKOVÉ
Existují různé formy, k té nejdůmyslnější patří počítačem řízený zavlažovací systém, který je naprogramovaný přímo na konkrétní potřeby vláhy jednotlivých odrůd révy a je trvale upravovaný údaji ze senzorů umístěných ve vinici. Voda se dodává doslova po kapkách kompletním systémem potrubí s upravenými ventily.

ZBYTKOVÝ CUKR
Pojem zbytkový cukr se rozumí obsah cukru ve víně, který neprokvasil na alkohol. Vína s vyšším obsahem zbytkového cukru, většinou kategorií výběr z bobulí, výběr z cibéb, ledové víno či slámové víno, se zpravidla vyznačují nižším obsahem alkoholu.

ZOXIDOVANÉ VÍNO
Zvětralé víno, (kromě záměrně zoxidovaných vín, např. Madeira, Tokaj).

ZRÁNÍ, ZRALOST
Vztahuje se k vývoji vína v láhvi (anglické termíny mature, maturity) jako opak k výrazu zrání (anglický termín ripe), který se vztahuje k zrání hroznů. Dokonce i o kyselinách v hroznech lze říci, že vyzrávají (rovněž výraz ripe). Degustátoři by však měli mít na pozoru, aby nezaměnili určitou zbytkovou sladkost vyzrálostí vína (rovněž anglický výraz ripeness).

ZVADLÉ VÍNO
Takové víno překročilo dlouhým ležením svůj vrchol, ztratilo extrakt a vyvíjí se u něj nepříjemná pachuť stařiny.

ZEMITÉ VÍNO
Víno vyvolávající v ústech pocit sucha. Některá vína mohou být příjemně zemitá, ale vína nejvyšší kvality by měla být čistá jako zvuk píšťalky.

ŽELEZO
Vyskytuje se jako stopový prvek v čerstvých hroznech pěstovaných na půdách, ve kterých jsou uložené relativně značné železnaté usazeniny. Vína vyrobená z hroznů z takových poloh mohou přirozeně obsahovat nepatrná množství železa, která však v chuti budou stěží znatelná. Je-li ho příliš mnoho, chuť by se mohla stát podobnou chuti nějakého léku. Více než 7 miligramů na litr pro vína bílá a 10 miligramů pro červená mohou způsobit zakalení vína. Vína s takovým obsahem železa by se však měla před lahvováním čiřit.

ŽIVOST
Výraz, který obvykle naznačuje určitou mladistvou svěžest hroznové chuti v důsledku na kyselosti a nádechu kysličníku uhličitého.

ŽIVOTNOST
Vína s potenciálně dlouhou životností vděčí za svoji vlastnost významnému obsahu jednoho nebo více z následujících faktorů : tříslovinám, kyselosti, alkoholu nebo cukru

ŽELATINA
Pozitivně nabitý čiřící prostředek, používá se k odstraňování negativně nabitých částic ve víně, především tříslovin.

ŽENSKÉ VÍNO
Označení se používá pro charakterizování vína s delikátně atraktivními vlastnostmi, pozoruhodné krásy, půvabu a jemnosti, s hedvábnou strukturou a exkluzivním stylem.

ŽIVÉ VÍNO
Subjektivní termín označující obvykle suché bílé víno, které má velmi dobrou konstituci a je bez chyb, ale není ještě vyčiřené.