Úvod

Víno vždy bylo a stále zůstává osvěžujícím prvkem kultury a životního stylu, stalo se již neoddělitelnou součástí lidské komunity. A nejen jako opojný nápoj, povznášející lidskou duši nad starosti každodenního, většinou zcela všedního života. Stále více se z něj stává prostředek sbližující lidi s určitou kulturní a společenskou úrovní. Je tedy nejen „objektem“ konzumace, ale také dalšího hledání a poznávaní. Třeba vůní a chutí, ale také geografie, životního stylu i kultury jednotlivých lidí, regionů a zemí. Lidé dnes víno nejen pijí, ale také stále více o něm hovoří, studují ho ze všech možných úhlů. I tento přístup jim pomáhá nacházet nové přátele a s nimi, právě u vína, přicházejí i nové zážitky a poznání.