R

RACKING
Stáčení čirého vína z kvasnic a sedimentů.

RANCIO
Výraz označuje přírodní sladká vína (vin doux naturel) skladovaná nejméně dva roky v dubových sudech, které bývají často přímo vystaveny slunečnímu svitu. To propůjčuje vínu výraznou chuť a vůni, která je oblíbená v oblasti Roussillon ve Francii.

RECIOTO
Silné sladké víno vyráběné v Itálii z hroznů passito.

REDUKTIVNÍ CHARAKTER
menší je přístup vzduchu k vínu, tím bude jeho charakter reduktivnější. Rozdíly, které se nacházejí v základním charakteru šampaňských vín, vína Muscadet sur lie a Beaujolais Nouveau, jsou všechno příklady reduktivní. Dobrým příkladem kontrastu je víno Madeira, které je reduktivní, zatímco Sherry je oxidativní. Výraz bývá bohužel často zneužíván, resp. nesprávně používán, protože jím mnozí degustátoři popisují vadu, je-li víno příliš zredukováno.

REDUKTIVNÍ ŠKOLENÍ
zahrnuje způsoby ošetřování vína za omezeného přístupu vzduchu. K zabránění oxidace se využívá inertních plynů.

REDOX POTENCIÁL
Proces zrání vína se považoval původně za výhradně oxidativní. Později se zjistilo, že když jedna složka vína oxiduje (přijímá kyslík), druhá se redukuje (ztrácí kyslík). Tomuto procesu se říká oxido-redukce nebo redox-reakce. Z organoleptického hlediska mají vína buď oxidativní, nebo reduktivní charakter. Když se však zabrání přístupu vzduchu, začnou ve víně převažovat reduktivní vlastnosti, proto je buket lahvově zralého vína reduktivní a aroma je svěží.

REMONTAGE
(francouzsky) Remontáž je přečerpávání vína nad rmutový klobouk během nakvašení modrých odrůd.

REMUAGE
(francouzsky) Původní část méthode champenoise: sedimenty vzniklé během sekundární fermentace se střesou z hrdla láhve a potom odstraní odkalením.

RIPASSO
(italsky) Refermentace vína na kvasnicích vína recioto.

RMUT
rozdrcené bobule hroznů.

RMUTOVÝ KLOBOUK
Manta, kvasný klobouk. Vzniká a stoupá na povrch tanku během nakvašení rmutu modrých odrůd.

ROBUSTNÍ VÍNO
Jemnější forma agresivního vína. Často se tak označuje zralý produkt, tj. víno je robustní svou povahou, ale neagresivní svou mladostí.

ROČNÍKOVÉ VÍNO
Víno pocházející jen ze sběru deklarovaného roku (nebo podle předpisů EHS ho obsahuje alespoň 58%). Nezáleží přitom na kvalitě ročníku, ten může být slabý až výjimečně dobrý. Není vhodné vyjadřovat ročníkem kvalitu vína.

ROD
Botanická čeleď révovitých (Vitaceae) zahrnuje 10 rodů, jedním z nich je rod réva (Vitis), kam patří druh réva vinná (Vitis vinifera) a všechny její odrůdy.

RÉVA PODNOŽOVÁ
se pěstuje v podnožových vinicích. Réví podnoží odolných proti révokazu slouží k produkci podnožových řízků, na které se štěpují odrůdy evropské révy.

RÉVOKAZ MŠIČKA
Nebezpečný parazit vinné révy, napadající její kořeny. Ve třicátých letech zničil valnou část našich vinohradů, takže se dnes sazenice vinné révy štěpují na podnože americké révy, odolné vůči tomuto parazitu. V české oblasti se stále pěstovala pravokořenná réva, avšak nečekaný výskyt révokazu v roce 1972 /ve vinicích St. statku Litoměřice/ si vynutil i zde přechod na pěstování štěpovaných odrůd.

REZERVNÍ VÍNA
Nešumivá vína z předchozích ročníků, která jsou scelována s víny ročníků hlavních při výrobě a vyvažování neročníkových šampaňských.

ROSÉ
Růžové víno. Vyrábí se buď ze směsi modrých a bílých hroznů, která se nechá nakvasit nebo z nakvašených modrých hroznů, aby se vyluhovalo jen malé množství červeného barviva.

ROSTLINNÉ VÍNO
Vína (často např. Chardonnay a Pinot) dobře vyvážená v době zrání nabývají příjemný buket, který připomíná spíš vegetaci než odrůdu.

RÝNSKÁ VÍNA
Světoznámá lahodná bílá vína, rodící se v Porýní. Spolu s moselským patří ke světové špičce. Hlavní odrůdou je rýnský ryzlink, dále se zde pěstují Muller-Thurgau, Sylvánské zelené, Neuburgské, Burgundské bílé i šedé atd.

ROTOTANK
Uzavřený rotující kvasný tank, pracující na principu míchačky na beton. Používá se obyčejně na extrakci maxima barvy ze slupek hroznů za podmínek minimální oxidace. Rototank lze využít rovněž pro potřeby před fermentačního nakvašení bílých odrůd.

ROZSIVKOVÁ ZEMINA
text bude doplněn

ŘEZ ZA ZELENA
textbude

ŘEDĚNÍ VODOU
Ředit nebo scelovat víno s vodou je zakázáno. To se vztahuje i na víno vyrobené z nadměrné úrody hroznů.