A

AC
(portugalsky nebo řecky) Zkratka pro Adega Cooperativa v Portugalsku nebo Agricultural Cooperative v Řecku nebo pro jiné názvy označující místní nebo regionální družstva v těchto zemích

ACETALDEHYD
Nejdůležitější aldehyd obsažený ve všech vínech, který se však ve větším množství vyskytuje v Sherry. V lehkých stolních vínech zvýrazňuje malé množství acetaldehydu buket, ale jeho přebytek je nežádoucí, protože je nestabilní, vede k další oxidaci a vyvolává vůni připomínající Sherry

ADEGA
(portugalsky) Sklep nebo vinařská firma (a de ga – portugalsky). Výraz se často používá jako součást názvu firmu

ADJUSTACE
Adjustace je celkový vzhled lahve vína, její tvar a ztvárnění etikety

ADSTRIGENTNÍ
Stahující pocit v chuťových buňkách způsobený tříslovinami vína.

AGRAFA
Drátěná spona držící zátku při kvašení šumivého vína v lahvích.

AKTIVNÍ KYSELOST
Kyseliny jsou chemické látky schopné ve vodním roztoku uvolňovat kladně nabité vodíkové ionty (H+). Záporná hodnota logaritmu koncentrace vodíkových iontů udává hodnotu pH roztoku a tedy míru jeho kyselosti a zásaditosti. Roztoky s pH nižším než 7 jsou kyselé, s vyšším než 7 zásadité čili alkalické a s pH 7 neutrální; pH je měřítkem aktivní kyselosti.

ALBARIZA
(španělsky) Půda s bílým povrchem vytvořená usazeninami rozsivky, která se vyskytuje ve Španělsku v oblastech produkujících víno Sherry.

ALDEHYD
Přechodný stupeň mezi alkoholem a kyselinou, který vzniká během oxidace alkoholu. Acetaldehyd je nejdůležitější z běžných aldehydů obsažených ve víně a vzniká v průběhu oxidace alkoholu a jeho přeměny na kyselinu octovou (ocet). Malá množství acetaldehydů se připojují ke komplexnosti vína, příliš velké množství by však způsobilo, že by stolní víno mělo vůni Sherry.

ALKOHOL
Ve vinařské terminologii jde o etylalkohol, bezbarvou hořlavou tekutinu. Alkohol je nezbytný pro chuť, vůni a tělo alkoholických produktů, takže odalkoholizované víno je skutečně obtížné zdokonalovat. Hlavní složkou alkoholů obsažených ve víně je ethanol vznikající kvašením cukrů obsažených v moštu a výtěžnost se pohybuje kolem 51%. Jeho obsah se vyjadřuje v % obj. nebo g/l (1% obj. Alkoholu = 8 g/l).

ALKOHOLICKÉ VÍNO
Tento výraz bývá používán ve smyslu pejorativním, spíše než doslovně a naznačuje, že víno obsahuje příliš mnoho alkoholu a není tudíž vyvážené.

AMPELOGRAF
Odborník, který studuje, třídí a identifikuje révovité rostliny např. révu vinnou.

AMPELOGRAFIE
Nauka o odrůdách révy vinné.

ANBAUGEBIET
(německy) Vinařská oblast v Německu, jako např. Rheinpfalz nebo Mosel-Saar-Ruwer (v překladu je použitý výraz Pěstitelská oblast, „anbaugebit“), která je rozdělená do distriktů nebo Bereiche (v překladu je použitý výraz Oblast). Všechna vína QbA a QmP musí být na etiketě označená svoji Pěstitelskou oblastí.

ANONYMNÍ DEGUSTACE
Degustace vín, při které není identita vín degustátorovi známá do té doby, než o víně učiní příslušné poznámky a udělí mu ohodnocení. Všechny soutěžní degustace jsou anonymní.

ANTI-OXIDANT
Jakákoli chemikálie, která chrání hrozny, mošt nebo víno před oxidací, např. kyselina askorbová nebo oxid siřičitý.

AOC
(francouzsky) Appelation d´Origine Controlée. Je nejvyšším stupněm ve francouzském systému kvality vín, i když v praxi zahrnuje cokoli od největších francouzských vín po ta nejhorší. Takže je mnohdy výhodnější zaplatit vyšší cenu za drahé vin de pays než kupovat levné víno AOC.

APELACE
Doslova jméno, které obvykle odkazuje na oficiální určení vína, založené na geografickém základě.

APERITIV
Výraz původně používaný výhradně k popisu nápojů předpisovaných čistě k projímavým účelům. Nyní však znamená jakýkoli nápoj konzumovaný před jídlem za účelem povzbuzení chuti.

APPASSIMENTO
Je to prastará italská metoda výroby vína, která se používá např. při výrobě hutných, silných a suchých červených vín značky Amarone. Spočívá v tom, že se koncem září nebo začátkem října nejlepší sklizené hrozny suší na bambusových rohožích, potom v průvanu na starých farmách v kopcích asi do půlky ledna. To už váží téměř o polovinu méně. Mají vyšší podíl sušiny a tím koncentrovanější obsah cukru; také aroma, chutí, tříslovin a kupodivu i kyselin.

ARCHIVNÍ VÍNO
Špičkové víno, které si vinař ukládá do svého archivu. Má to být víno vždy dobře vyškolené a stabilní, jinak se může stát, že vinař po několika letech sáhne po láhvi a její obsah vzápětí vylije.

AROMATICKÉ ODRŮDY RÉVY VINNÉ
Nejaromatičtější klasické odrůdy révy jsou Tramín, Muškát, Ryzlink a Sauvignon blanc. Existuje mnoho výjimek, které potvrzují pravidlo, ale aromatické hrozny bývají všeobecně nejúspěšnější, jsou-li zpracovávány při nízkých teplotách bez přístupu vzduchu a vína se konzumují dokud jsou mladá a svěží.

AROMATIZOVANÁ VÍNA
Vína, obvykle dolihovaná, bývají dochucená nejméně jednou, někdy však až 50-ti aromatickými substancemi a sahají od hořko-sladkých vermutů až po pryskyřičná vína typu retsina. K různým používaným bylinám, ovoci, květinám a dalším často méně lákavým přísadám patří jahody, pomerančová kůra, květ černého bezu, chinin, pelyněk a piniová pryskyřice.

ASSEMBLAGE
(francouzsky) Směska základních vín, která vytváří konečné cuvée

ASTI
Italské městečko severně od Janova známé výrobou šumivých vín firmy Cinzano.

ATAK
Víno mající dobrý atak bývá víno, které je kompletní a ochotně předvádí plné vybavení charakteristických znaků své chuti. Takové víno bývá pravděpodobně mladé spíše než vyzrálé a jeho atak předpovídá mnohé pozitivní pro jeho budoucnost.

AUSBRUCH
Označení predikátních vín v Rakousku, která byla vyrobená z hroznů napadených ušlechtilou plísní Botrytis cinerea, úrovní odpovídá přibližně Beerenauslese.

AUSLESE
(německy) Přeložené z německého jazyka jako „výběr“. Kategorie německých vín QmP, která jsou velmi sladká, vyrobená z pozdně sklizených hroznů a mohou obsahovat některé hrozny botrytické.

AUTOLÝZA
Spontánní rozpad buněk kvasinek, který zvyšuje možnost bakteriální nákazy, účinek stárnutí vína na autolyzovaných kvasnicích je tudíž u většiny vín nežádoucí, výjimku tvoří vína lahvovaná sur lie (většinou Muškát) a vína šumivá.