F

FENOLY
Složky vyskytující se v slupkách, peckách a stopkách hroznů, z nichž nejběžnější jsou třísloviny a antokyany.

FERMENTACE
Kvašení, během kterého se působením kvasinek přeměňuje hroznový cukr obsažený v moštu na alkohol a oxid uhličitý

FILTR MEMBRÁNOVÝ
Tenký filtr z biologicky netečného materiálu perforovaného mikroskopickými póry, na které připadá 80% celé plochy membrány. Během filtrace je víno čerpáno filtrem.

FILTR, FILTRACE
Existují tři základní metody filtrování: hloubková (naplavovací a křemelinová), vložková a membránová. Existuje i filtrace odstřeďováním, což není filtrace v pravém slova smyslu toho slova, dosahuje ale stejného cíle tím, že odstraňuje nežádoucí částečky z vína nebo hroznového moštu .

FILTRACE CROSS-FLOW
Relativně nová, rychle probíhající forma mikro-filtrace, při níž víno protéká křížem přes membránový filtr (ne kolmo na filtr), takže jej neucpává.

FILTRACE VLOŽKOVÁ
Filtrační systém používají sérii celulózových, azbestových nebo papírových filtrů, kterými víno pod tlakem prochází (Tangenciální filtrace).

FLOR
(španělsky) Pěně podobný škraloup přirozeně se vyskytujících kvasinek plovoucí po povrchu některých vín Sherry zrajících a jen částečně plných dřevěných sudech. Tyto kvasinky dávají vínu Fino Sherry jeho nenapodobitelný charakter.

FLOTACE
Znamená odkalování moštů proudem vzduchu nebo nejčastěji inertního plynu (dusík), jehož působením vytvoří kalící částečky vrstvu plovoucí na hladině moštu, pod níž se odebírá čistý mošt.

FLURBEREINIGUNG
(německy) Moderní vinohradská metoda pěstování révy v řadách běžících po svazích vertikálně a nikoli napříč, v terasách. Možno volně přeložit jako úprava, normalizace terénu.

FOXY (LIŠČINA)
Velmi výrazný, značně parfémovaný charakter určitých amerických domorodých odrůd, které mohou být mdle sladké a přesycené až naprosto neupravené chuti.

FRANCOUZSKÝ PARADOX
V roce 1991 uvedl Morley Safer, moderátor americké televize CBS v programu s názvem 60 minut problematiku tzv. ,,francouzského paradoxu‘‘. Šlo o to, že Francouzi, konzumující značná množství cholesterolu, značná množství alkoholu a téměř necvičí mají ve srovnání s Američany, kteří žijí programově zdravě na dietách s nízkým obsahem cholesterolu, často navštěvují fitcentra a konzumují relativně málo alkoholu, velmi nízkou úmrtnost v důsledku srdečních příhod. Část výkladu se týkala ,,středozemní stravy‘‘, ve které hraje mléko naprosto bezvýznamnou úlohu a víno, zejména červené, úlohu naopak velmi významnou. I když je mléko kompletní výživou pro novorozence, pro dospělé je nepřirozené a ti je ani nemohou řádně strávit. Čím více mléka dospělý jedinec pije (a Američané jsou mimořádně zdatní konzumenti mléka), tím vyšší je nebezpečí kardiovaskulárních onemocnění, zatímco tři sklenice vína denně mají vůči nim ověřený ochranný prvek.

FORTIFIKOVANÉ VÍNO
Fortifikované víno, neboli dolihované víno vzniká u likérových vín přídavkem vinného destilátu do moštu (mutage). Podobně je tomu u Ratafie nebo během kvašení (portské) nebo po ukončeném kvašení (sherry). U vín aromatizovaných je povoleno dolihovat pomocí čistého lihu a k doslazení použít sacharózu.

FRIZZANTE
(italsky) Středně šumivé víno

FRIZZANTINO
(italsky) Velmi lehce šumivé víno, mezi vínem nehybným a středně šumivým

FYLOXÉRA
Mšička révokaz, která byla do Evropy zavlečená z Ameriky a rozšířila se koncem 19.století prakticky do všech vinařských oblastí světa, kde způsobila pohromu. Nové révy musely být (a dosud musí) být roubovány na odolné americké podnože.