L

L. D.
Výraz z oblasti šumivých vín, zkratka pro ,,late disgorged – pozdě odkalené‘‘, která paradoxně znamená totéž, jako ,,recently disgorged – právě odkalené‘‘. Používání zkratky
L. D. naznačuje, že víno, o kterém je řeč, pochází z vyzrálého ročníku, který byl ponechán na kvasnicích po delší dobu.

LAGAR
(portugalsky) Obdélníková nádržka, ve které lidé šlapou hrozny

LAKTONY DŘEVA
Jedná se o různé estery získané z nového dubu a které by měli být zdrojem určitých smetanově dubových a kokosových charakteristik.