Q

QbA
(německy) Běžně používaná zkratka pro Qualitätswen bestimmter Anbaugebiete (tzn. Kvalitní vína určitých pěstitelských oblastí). Používá se pro označení kvality německých vín typu Landwein ( venkovské víno), kvalitativně zařazená pod Kabinett.

QMP
(německy) běžně používaná zkratka pro Qualitätswein mit Prädikat, v překladu Kvalitní víno s predikátem (přívlastkem). Označuje německá vína kvalitativně zařazená nad kategorii vín QbA (od vína Kabinett výše). Predikát QmP závisí na stupni zralosti hroznů použitých k výrobě vína.

QUINTA
(portugalsky) Vinařský podnik