I

IPR
(portugalsky) Zkratka pro Indicacao de Provenci Regulamentada, portugalské označení kvality, která spadá mezi DOC a VR.