U

UC
(francouzsky) Zkratka pro Union Coopérative nebo jiný název označující místní nebo regionální družstvo.

UC DAVIS
Zkratka pro Univerzitu Kalifornského enologického ústavu ve městě Davis.

ÚČINKY VÍNA NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA
Víno konzumované v umírněném množství narušuje cholesterol a tučné substance, které se mohou usazovat na vnitřních stěnách tepen. K tomu dochází prostřednictvím výrazných antioxidačních vlastností různých chemických složek vyskytujících se přirozeně ve víně (v důsledku styku se slupkami).Patří k nim polyfenoly, jako např. prokyanidiny a rytoalexiny, zmíníme-li jen ty nejdůležitější. Většina cholesterolů je v těle roznášená lipoproteidy nízké hustoty(LNH), které ucpávají tepny. Oproti tomu lipoproteidy vysoké hustoty (LVH) tepny neucpávají,ale dopravují cholesterol do jater, kde jsou ze systému vylučovány. Zmíněné antioxidanty přeměňují LNH A LVH, doslova tedy odplavují cholesterol a mastné substance. Spolu s alkoholem působí tyto antioxidanty v krvi rovněž jako antikoagulátory (protisrážecí činidlo), zmenšují schopnost vytvářet usazeniny, což snižuje u střídmých pijáků vína možnost výskytu infarktu na 50% ve srovnání s nepijáky.

ULLAGE
(francouzsky) 1. Prostor mezi povrchem vína a vrcholem hrdla láhve nebo sudu (úbytek). Staré víno s úbytkem až do místa rozšíření láhve pravděpodobně nebude dobré. 2. Dolévání vína v sudu za účelem zamezení nadměrné oxidace.

UŠLECHTILÁ PLÍSEŇ
Plíseň, kterou za určitých podmínek zapříčiní houba botrytis cinarea.

UVAGGIO
(italsky) Víno scelované z různých odrůd révy.

UZAVŘENÉ VÍNO
Je to víno nevýrazné chuti nebo vůně, víno, jehož vlastnosti jsou dosud skryté a časem se vyvinou až v láhvi. Uzavřené víno vzniká buď dlouhým školením nebo pozvolným vývojem v příliš chladném prostředí.

UZAVŘENÝ TANK
Je to metoda výroby laciných šumivých vín sekundární fermentací v uzavřeném tanku, který navrhl v roce 1907 Eugen Charmat. Na jeho počest je metoda pojmenována