E

EINZELLAGE
– (německy) Jednotlivá vinice, nejmenší geografická jednotka, povolená německým vinařským zákonem. V textu se používá výraz individuální, jednotlivá vinice.

ELEVEUR, ÉLEVAGE
– (francouzsky) Výraz doslova znamená ,,zvýšení, povýšení‘‘ vína. Oba termíny se vztahují k tradiční funkci négocianta, tak jak vznikla ve Francii, konkrétně nakupování hotového vína a péči o ně, dokud nebude nalahvováno a prodáno. Úkol zahrnuje i síření vína a jeho scelování na tržní produkt, podle záměrů každé firmy.

EMBRYONÁLNÍ HROZNY
Na révě se na jaře vyvinou miniaturní zelené hrozny, které o několik týdnů později rozkvetou. Pokud miniaturní pupeny úspěšně odkvetou, jsou schopné se vyvinout do hroznů a tím je embryonální hrozen indikací potenciálního rozsahu úrody.

EN PRIMEUR
– (francouzsky) Klasická vína např.Bordeaux, se nabízí k prodeji en primeur (an primer), tzn. během roku, kdy byla sklizená, ještě předtím, než došlo k závěrečnému scelování a lahvování. Pro zkušené kupce, kterým je dána možnost víno ochutnat, je to kalkulované riziko, kterému by měla také odpovídat cena.

ENCÉPAGEMENT
(francouzsky) Vzájemný poměr odrůd révy ve směsce

ENOLOG, ENOLOGIE
Enologie je vědecká nauka o víně, je to vědní odvětví chemie s praktickými důsledky pro aplikaci zkušenosti pro výrobu vína a se zaměřením na vinohradnictví.

ENZYMY
Každý enzym účinkuje jako katalyzátor pro některou z dílčích reakcí a je specifický pro určit dílčí úkol v procesu kvašení.

ESTERY
Sladce vonící složky, vznikající během kvašení a během zrání, které přispívají k chuti a vůni vína.

ESTUFAGEM
(portugalsky) Proces, během kterého je víno Madeira zahříváno v pecích zvaných estufas a následně ochlazováno

ETANOL
Synonymum k výrazu etylalkohol.

ETYLALKOHOL
Hlavní alkohol ve víně je z hlediska objemu tak důležitý, že hovořit o alkoholu vína se týká výhradně obsahu etylalkoholu.

EXTRA DRY
(anglicky) Označení pro velmi suchá dezertní a dezertní kořeněná vína, obsahující nejvýše 6 gramů cukru v jednom litru

EXTRAKT
Rozpustné látky bez obsahu cukru, které dávají vínu tělo. Tento výraz zahrnuje vše od proteinů a vitamínů po třísloviny, vápník a železo.